“Amai, mijn armen doen zeer”, zeg ik daarnet tegen mijn twee mannen.

“Wat hebt ge gedaan, misschien?” vragen ze vol medeleven.

Ik heb vanmorgen voor dag en dauw beenmerg geoogst.”, zeg ik.

“Gij eet dat graag hé, beenmerg.”, zegt de zoon.

Een mens zou zich van minder verslikken in zijn glas wijn.

Advertenties