Ik draai de laatste dagen. Niet door, althans dat hoop ik toch. Als ik mij stil houd gaat het, maar als ik rechtsta, loop dan moet ik mij enorm focussen om niet te draaien en recht te blijven lopen, en dan krijg ik enorme hoofdpijn. Zeeeer vervelend, want ik wil niet thuisblijven, ik wil werken en er liggen zoveel stapels te wachten!

Gisteren was ik gaan werken, maar ben dan in de namiddag teruggekeerd omdat het echt niet lukte. Naar huis gestrompeld en in mijn bed gekropen. Dus heb ik geluisterd naar slimme mensen en ben vandaag ook thuisgebleven. Henri keek vanmorgen met zijn bambi-smeek-ogen naar mij en vroeg of ik hem niet wou brengen (pleaeaeaeaeassssseeee), want het was gedichtendag en hij ging samen met zijn vrienden gedichten voorlezen aan de ouders die hun kind kwamen afzetten. Dus ging ik maar mee, hoe weinig zin en fut ik ook had, en ik werd meteen aangeklampt door twee meisjes die samen een gedichtje voordroegen, daarna hielp ik Henri zijn dik gedichtenboek uit zijn boekentas te halen, en als uitsmijter kreeg ik nog een gedicht van vriend s., Bang van de Dokter!. Die kinders van tegenwoordig!

Advertenties