Toen ik thuiskwam, liep er een groepje bejaarde medemensen in short en rugzak en met bottienen en geitewollesokken door de straat. Stevige tred, blik recht vooruit. Richting stad.

Zouden ze de Blandijnberg gaan beklimmen? Of de Kantienberg?

Advertenties