Morgen wordt Tante Maria begraven. Trouwe lezers hebben haar hier al een beetje leren kennen…
Ze werd geboren op de dag die ooit legendarisch zou worden, 9/11, maar heel lang voor De Torens bezweken, in 1917. Ze werd dit jaar dus 95 jaar. Zaterdag is ze gestorven, omringd door heel veel liefde. We hebben haar nog veel verteld, die avond, en het leek of ze het nog hoorde, of het haar deugd deed, al die herinneringen, ze kneep eens in onze handen, lachte eens.

Tante Maria was bijzonder, een felle, waardige, schone, pronte vrouw. Het hart op de tong, en het was een groot hart, dat van haar. Ze kon geweldig koken, puur en eerlijk. Ze was zo gul, altijd weer ging ze in haar kasten en schuiven op zoek naar iets wat ze ons kon geven. En zelf wou ze nooit iets, wat ze had, schonk ze weg. En wat kon ze dankbaar zijn, voor kleine dingen. Schone vrouw. Voorbeeld voor velen.

We gaan je missen, Tante Maria. En nooit vergeten. Bedankt voor alles.