Nieuwjaarsdag begon met veel gekonkelfoes, een vraag (“Mama, waar is dat klaverkesvierknipperke?”), veel over en weer geloop, en toen, een paar uur later, op Het Grote Nieuwjaarsfeest bij mijn ouders (waarover later meer!), kreeg ik een envelop met dit erin:

20130102-P1029015.jpg
Henri heeft een klaverke vier uit een (*echt*) briefke van vijf euro geknipt! Eentje uit zijn eigenste portefeuille dan nog!

Een dag later, op 2 januari, bracht de postbode dit pakje:
20130102-P1029014.jpg
De cellosuites van Bach, herschreven en gespeeld voor contrabas: het is mijn levensdroom (1 van de vele) om dit ooit te kunnen spelen! En links ervan een verrassingske (offert!).

Joepie!